Cymdeithas Gychod Afon Nyfer ac Harbwr Trefdraeth

Cyflwyniad

Croeso i safle Cymdeithas Gychod Afon Nyfer a Harbwr Trefdraeth.

Mae mwrins y Gymdeithas ar aber yr Afon Nyfer o’r Bont i Garreg Garman wrth lygad yr afon. Mae’r lleoliad yn un o’r mwyaf gogoneddus yng Ngogledd Sir Benfro.

Mae holl elw’r Gymdeithas yn cael ei ddefnyddio i wella’r cyfleusterau i drigollion ac i ymwelwyr i’r adal ar y Parrog. Esiampl dda o hyn ydyw’r lanfa newydd sydd wedi ei lleoli i’r gogledd o’r Parrog wrth ochr y cei. Adeiladwyd hon trwy waith caled aelodau pwyllgor y Gymdeithas. Mae wedi sicrhau gwell mynediad i gychod ar i’r traeth pa beth bynnag ydyw cyflwr y llanw.

Cysylltu a Ni

Os oes gennych unrhyw cwestiynau ynglyn ach mwrin, gwneud cais am mwrin neu os oes gennych cwestiwn cyffredinol, llenwch y blychau isod i ddanfon e-bost i ni.