Mwrin i Ymwelwyr

Diolch am wneud cais i ddefnyddio mwrin ymwelwyr dros dro. Cyn mentro ar y dŵr byddem yn ddiolchgar, pe buasech yn cymryd amser i ddarllen rheolau’r Gymddeithas isod; byddant o fudd i chi. Gellwch hefyd weld rhain ar y bwrdd tu allan i fwthyn yr odyn (Adeilad bach pinc) wrth ymyl y maes parcio ar y Parrog.

Rheolau i Ymwelwyr wrth ddefnyddio’r Aber.

 1. Rhaid i bob perchen cwch gadw at reolau’r Gymdeithas.
 2. Rhaid i bob perchen cwch fod ag Yswiriant dilys gwerth o leiaf £2,000,000, er mewn gwarchod niwed i aelod o’r cyhoedd neu gwch arall. Wrth derbyn cyfrifoldeb am y mwrin, ac wedi talu’r tâl angenrheidiol, bydd y Gymdeithas yn cymryd yn ganiataol bod gan y perchennog yswiriant pwrpasol, er mwyn diogelu’r cyhoedd ac eiddo. Mae’r cyfrifoldeb ar berchennog y cwch. Mae hawl gan unrhyw aelod o’r pwyllgor ofyn i weld y ddogfen yswiriant ar unrhyw adeg.
 3. I ddefnyddio cyfleusterau’r Gymdeithas, rhaid i bob cwch fod o dan 10 metr o hyd.
 4. Bydd hwyl i un mwrin yn unig. Os oes gan ymwelydd mwy nag un cwch, rhai archebu mwrin arall am y taliad perthnasol.
 5. Ni does hawl gosod neu menthjyg eich mwrin i berson arall.
 6. Rhaid i bob cwch ddefnyddio’r mwrin fel ei fod yn gadael y cwch i droi gyda’r llanw neu’r gwynt.
 7. Os oes nam ar gyfapar y mwrin, rhaid rhoi gwybod ar unwaith i’r Gymdeithas.
 8. Rhaid symud unrhyw gerbyd neu dreilar oddiar y traeth yn syth ar ôl rhoi’r cwch yn y dŵ Rhaid cadw mynediad i’r traethyn agored bob amser.
 9. Dylid cymryd i ystyriaeth bob amser defnyddwyr y traeth nad ydynt yn defnyddio cychod.
 10. Bydd ymwelydd sydd â threilar bychan yn medru cael trwydded oddiwrth y Pwyllgor i rhoi ei eiddo ar faes parcio’r kayaks. Ni ellir defnyddio ardal parcio aelodau llawn y Gymdeithas.
 11. Mae yn fesur cyflymdra mewn grym rhwn y Bont Haearn a Chwm Dewi (llygad yr afon). Ni ddylid mynd yn gyflymach na 6 not yn yr ardal yma.
 12. Mae ffordd tramwyo’r afon o’r Parrog i Gwm Dewi yn cael ei ddangos yn glir gan fwyau mawr gwyrdd. Rh 1 yng Nghwm Dewi yn cael ei ddangos yn glir gan fwyau mawr gwyrdd. Rhif 1 yng Nghwm Dewi a rhif 6 ar y Parrog.

Er wyn tramwyo yn ddiogel a llwyddiannus, ac wrth ddod i fewn i’r aber yng Nghwm Dewi, cadwch y bwyau gwyrdd mor agos ac y gallwch i ochr starfwrdd (dde) eich cwch. Peidiwch ar un amod mynd tu fewn i’r bwyau gwyrdd yma neu mi fyddwch yn taro creigiau.

Pan yn teithio o’r Parrog ac allan i’r môr, cadwch y bwyau gwyrdd i’r ochr port (chwith) gan adael lle rhyngddo chi a’r bwyau gwyrdd i gychod sydd yn dod i fewn i’r porthladd o gyfeiriad Cwm Dewi

Pan fod llanw allan, byddem yn argymell eich bod yn mynd am gerddad o’r Parrog draw i Gwm Dewi, er mewn gweld cwrs yr afon . Gellwch weld yn glir wedyn ble mae’r peryglon

 

Ffurflen cais

Llenwch holl feysydd isod os gwelwch yn dda. Mae’n bwysig bod bob maes yn cael ei lenwi gyda’r gwybodaeth cywir. Mae’n bwysig hefyd i cytuno i’r hepgoriad yswiriant ar ddiwydd y ffurflen gais. Os oes gennych gyfrif yn barod mewngofnodwch o dan yr ardal “Eich Manylion”.