Ail Gofrestru Mwrin

Nodwch: Mae’n bwysig bod cais am fwrin wedi ei dderbyn erbyn y 1af Tachwedd bod blwyddyn. Os methir y dyddiad hwn byddwch yn colli perchnogaeth mwrin.

Ni ddanfonir llythyron/e-byst atgoffa

Nodwch: Dim on rhwng 1 af o fis Medi a’r 1af of fis Tachwedd y bydd yn bosibl adnewyddu cais am fwrin

Ni fydd negeseuon/e-b ost atgoffa yn cael ei danfon

 

 

Please Note: Mooring Renewals are only available between September 1st and November 1st.