Amdanom Ni

Mae rheolaeth y mwrins rhwng llanw isel a llanw llawn yng ngofal y Gymdeithas trwy les a ddarpwyd gan Gomisiynwyr y Goron.

Mae’r rheolaeth yma yng ngofal Pwyllgor o ddeuddeg o ymddiriedolwyr ar ran y Gymdeithas. Yn ystod y cyfarfod Blynyddol fe etholir Cadeirydd y pwyllgor am y flwyddyn gan yr aelodau. Yn ychwanegol mae tri aelod yn cael eu hail ethol, neu tri newydd yn dod yn eu lle trwy bleidlais yr aelodau yn y cyfarfod Blynyddol.

Yn ystod yr haf, mae’r ardal yn boblogaidd iawn gan ymwelwyr. I sicrhau diogelwch defnyddwyr yr ardal gofynnir i berchnogion cychod sicrhau eu bod yn dilyn cyfarwyddiadau lleol, er engraifft, cadw at gyflymder o chwe not pan yn teithio yn yr aber, a chadw llygad manwl am nofwyr yn y dŵr.

Aelodau Etholedig y Pwyllgor – 8 Mai 2017

Llywydd:                              Mr. Alun Davies

Cadeirydd:                          Mr. Glyn Rees

Is-Gadeirydd                     Mr.John Harries

Trysorydd:                          Mr. Andrew Benham

Ysgrifennydd Cwmni:

Mr. Alun Davies

Blaenfoss Ingli,
Ffordd Bedd Morys
Newport
Pembrokeshire
SA42 0QZ

Tel:01239 820523

E-Mail: aelybrynewport@gmail.com

Ysgrifennydd Aelodaeth: Mr. Tim Thomas

Glan-y-Don,

Parrog.

Trefdraeth.

Sir Benfro.

07968 089779

  • Pwyllgor: Michael Jones, Mr. Wayne Jones, Mr. Darren Scarr, and Mr. Graham Williams
  • Parc Cenedlaethol: Richard Vaughan
  • Cyngor y Dref: Paul Harries
  • C Nanhyfer: Mr. Vivian Owen